Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau: thép lá, gỗ và vải. Trong trường hợp nào thì xe khó bị đổ nhất? dễ bị đổ nhất?

Question

Một xe tải lần lượt chở các vật liệu sau với khối lượng bằng nhau: thép lá, gỗ và vải. Trong trường hợp nào thì xe khó bị đổ nhất? dễ bị đổ nhất?

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-12-06T19:34:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:35:54+00:00

  Đáp án:

  – Thép khó bị đổ nhất.

  – Vải dễ bị đổ nhất.

  Giải thích các bước giải:

  – Vì thép có mức vững vàng của xe lớn hơn.

  – Vì vải có trọng tâm của xe và hàng cao nhất trong các trường hợp.

  0
  2021-12-06T19:36:15+00:00

  Đáp án:

  Khi chở thép, trọng tâm của cả xe và hàng là thấp nhất trong các trường hợp đã cho, nên mức vững vàng của xe lớn hơn, xe khó bị đổ nhất.

  Khi chở vải, vì vải nhẹ nên với cùng khối lượng với thép và gỗ thì kích thước thùng hàng vải là lớn nhất làm cho trọng tâm của xe và hàng cao nhất trong các trường hợp. Do đó xe dễ bị đổ nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )