Một gen có 900000 đvC; hiệu số Nu loại A với loại khác 10%. Mạch một của gen có A=150 Nu, gen trên tổng hợp ARN có A=750 Nu và G=300 Nu a, Tính số Nu

Question

Một gen có 900000 đvC; hiệu số Nu loại A với loại khác 10%. Mạch một của gen có A=150 Nu, gen trên tổng hợp ARN có A=750 Nu và G=300 Nu
a, Tính số Nu từng loại của gen trên
b, Tính số Nu từng loại của ARN
c, Tính M của ARN
d, Khi gen tổng hợp 7 phân tử ARN thì mtcc từng loại Nu bằng bao nhiêu?

in progress 0
Julia 2 tháng 2021-10-08T09:11:33+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T09:12:47+00:00

  Số Nu của gen là 

  N=M/300=3000 Nu 

  Ta có A+G=0,5 và A-G=0,1 

  Giải hệ ta có A=T=30% và G=X=20% 

  a, Số Nu của gen là

  A=T=30%x3000=900 Nu 

  G=X=20%x3000=600Nu 

  b, Số Nu từng loại của ARN là 

  A1=mU=150 mà A1+A2=A suy ra A2=750 =T1=mA

  mG=X1=G2=300 , mà G1+G2=G suy ra G1=X2=mX=150 

  C, Khối lượng mARN là M=Nx3000=450000 đvC

  d, Khi gen tổng hợp 7 phân tử ARN thì mtcc từng loại Nu bằng

  1500×7=10590

  0
  2021-10-08T09:13:17+00:00

  Theo anh thế này nha

  Chúc bạn thi tốt nha ❤

   

  mot-gen-co-900000-dvc-hieu-so-nu-loai-a-voi-loai-khac-10-mach-mot-cua-gen-co-a-150-nu-gen-tren-t

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )