Một gen có chiều dài 4080, trong đó nucleotit loại G chiếm 15%. Xác định số nucleoti từng loại?

Question

Một gen có chiều dài 4080, trong đó nucleotit loại G chiếm 15%. Xác định số nucleoti từng loại?

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-08-17T06:27:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:29:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  L = 4080 angstrom => N = L :3,4 . 2 = 4080 : 3,4 . 2 = 2400 nu

  G=X= 15% = 2400 . 15%= 360 nu

  2A+2G = N => A=T = N :2 – G = 1200 – 360 = 840 nu

  Vậy:

  A=T = 840 nu , G=X= 360 nu

  0
  2021-08-17T06:29:34+00:00

  *》Đáp án:$A=T=840$ (Nu)

                      $G=X=360$ (Nu)

  *》Giải thích:

  -Tổng số nu của gen là:

        $N=\frac{L.2}{3,4}=\frac{4080.2}{3,4}=2400$ (Nu) 

  Tacó:TheoNTBS:%$A$+%$G=50$%mà%$G$=50%

  ⇒%$A=50$%-%$G=50$%-$15$%$=35$%

  -Số nu từng loại có trong gen là:

  $A=T=35$%.$N=35$%.$2400=\frac{35}{100}.2400=840$ (Nu)

  $G=X=15$%.$N=15$%.$2400=\frac{15}{100}.2400=360$ (Nu)

  Chúc bạn học tốt…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )