Một gen có khối lượng 150000 đơn vị Cacbon (biết 1 nuclêôtit có khối lượng 300 đơn vị Cacbon). Số vòng xoắn của gen là.

Question

Một gen có khối lượng 150000 đơn vị Cacbon (biết 1 nuclêôtit có khối lượng 300 đơn vị Cacbon). Số vòng xoắn của gen là.

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-07-10T11:55:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:56:52+00:00

  số Nu của gen này là : 150000:300=500 Nu

  số vòng xoắn của gen: 500:20= 25 vòng xoắn

  0
  2021-07-10T11:56:57+00:00

  1 nu có khối lượng 300 đvC

  → khối lượng của gen là: N*300=150000

  →số nu của gen là: N= $\frac{150000}{300}$ = 500 Nu

  *mà mỗi chu kì xoắn chứa 10 cặp nu, tương đương 20 nu

  → số chu kì xoắn của gen là $\frac{500}{20}$ = 25 (chu kì)

  vote hay nhất giúp mình nhé 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )