Một gen có khối lượng phân tử là 45.10^5 đvC , có hiệu số A với loại nucleotit không bổ sung bằng 30% số nucleotit của gen . Phân tử mARN đc tổng hợp

Question

Một gen có khối lượng phân tử là 45.10^5 đvC , có hiệu số A với loại nucleotit không bổ sung bằng 30% số nucleotit của gen . Phân tử mARN đc tổng hợp từ gen trên có U = 60% số ribonucleotit .Trên 1 mạch đơn của gen có G=14% số nucleotit của mạch và A=450 nucleotit .
1>Tính số nucleotit từng loại của gen và số nucleotit từng loại trên mỗi mạch của gen .
2>Số lượng từng loại ribonucleotit của mARN ?
3>Nếu gen sao mã 5 lần ,mỗi mã sao cho 8 riboxom trượt qua ko trở lại thì số axit amin cần cung cấp cho quá trình tổng hợp protein là bao nhiêu ?

in progress 0
Gabriella 4 ngày 2021-09-12T22:14:32+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:16:11+00:00

  1. Số nucleotit của gen là: 45 x $10^{5}$ : 300 = 15000

  Theo bài ra ta có: A – G = 30% mà A + G = 50%

  Nên: A = T = 40%; G = X = 10%

  Số nucleotit từng loại:

  A = T = 40% x 15000 = 6000

  G = X = 10% x 15000 = 1500

  Số nuleotit trên mARN: 15000 : 2 = 7500

  Giả sử mạch gốc là mạch 1 ta có:

  A1 = T2 = U = 60% x 7500 = 4500

  T1 = A2 = A – A1 = 6000 – 4500 = 1500

  → Không có mạch nào có A = 450, kiểm tra lại đề bài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )