Một gen có liên kết hidro là 3210 và số liên kết hoá trị Đ-P của gen là 4798. Trên một mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A chiếm 50% tổ

Question

Một gen có liên kết hidro là 3210 và số liên kết hoá trị Đ-P của gen là 4798. Trên một mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A chiếm 50% tổng số Nu của mạch. Tổng số Nu giữa G với A chiếm 30%. Hãy tìm số Nu từng loại của mỗi mạch lần lượt(A1,G1,T1,X1)

in progress 0
Piper 1 tuần 2021-11-30T03:42:21+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T03:43:43+00:00

  Số lk phosphodieste của gen là 4798 =N -2

  N=4800 =2A+2G > LK Hidro =2A+3G

  điều này vô lí..bạn xem lại đề bài.

  0
  2021-11-30T03:44:05+00:00

  Đáp án: vô lý

  Giải thích các bước giải:

  Số liên kết phosphodieste của gen là 4798

  = N -2

  N=4800 =2A+2G

  -> Liên kết Hidro =2A+3G

  điều này vô lí .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )