Một gen sao mã tổng hợp đc 1 phân tử mARN có mã mở đầu là AUG và mã kết thúc là UAG . Phân tử mARN này đã tổng hợp đc 1 phân tử protein có 498 axit a

Question

Một gen sao mã tổng hợp đc 1 phân tử mARN có mã mở đầu là AUG và mã kết thúc là UAG . Phân tử mARN này đã tổng hợp đc 1 phân tử protein có 498 axit amin gồm 4 loại là lizin , alanin,xistein,glutamin với tỉ lệ lần lượt là :1:1:2:2.Biết các axit amin đc mã hóa bởi các bộ ba mã sao trên mARN tương ứng là :Lizin:AAG;Alanin:GXX ; Xistein:UGU ; Glutamin:GAG
1 > Xác định số ribo nucleotit từng loại của mARN ?
2>Tính số liên kết hiddro của gen?
3>Khi gen nhân đôi 3 lần thì lm hình thành bao nhiều liên kết hóa trị ?
4>Gỉa thiết các gen con sinh ra trong quá trình nhân đôi nói trên đều sao mã 5 lần , mỗi mã sao cho 4 riboxom trượt qua ko trở lại, tính số phân tử nước đc giải phóng trong quá trình sinh tổng hợp protein đó?

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-09-12T22:04:44+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:06:24+00:00

  Theo bài ra ta có:

  $\frac{Lys}{1}$ = $\frac{Ala}{1}$ = $\frac{Xis}{2}$ = $\frac{Glu}{2}$ = $\frac{Lys+Ala+Xis+Glu}{1+1+2+2}$ = $\frac{498}{6}$ = 83

  Số axit amin các loại:

  Lys = 83 → AAG x 83 → 166A + 83G

  Ala = 83 → GXX x 83 → 83G + 166X

  Xis = 83 x 2 = 166 → 166UGU → 166G + 332U

  Glu = 83 x 2 = 166 → 166GAG → 166A + 332G

  1. Số nucleotit các loại của ARN:

  A = 166 + 166 + 1 + 1 = 334

  U = 332 + 1 + 1 = 334

  X = 166 

  G = 83 + 83 + 166 + 332 + 1 + 1 = 666

  2. Số nucleotit các loại của gen là:

  A = T = Am + Um = 334 + 334 = 668

  G = X = Gm + Xm = 666 + 166 = 832

  Số liên kết H của gen: 2A + 3G = 3832

  3. Số liên kết hóa trị của gen: 2A + 2G – 2 = 2998

  Số liên kết hóa trị hình thành: 2998 x (2³ – 1) = 20986

  4. Để tổng hợp mỗi phân tử protein sẽ giải phóng 498 phân tử nước – 498 liên kết peptit.

  Số phân tử nước được giải phóng:

  2³ x 5 x 4 x 498 = 79680

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )