Một gen tiến hành phiên mã 6 lần và đã sử dụng của môi trường 9.000 ribônuclêôtit tự do. Tính số chu kì xoắn của gen

Question

Một gen tiến hành phiên mã 6 lần và đã sử dụng của môi trường 9.000 ribônuclêôtit tự do. Tính số chu kì xoắn của gen

in progress 0
Faith 4 tháng 2021-08-24T20:32:45+00:00 2 Answers 136 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:34:17+00:00

  Đáp án:

  – Tổng số Nu của mARN là:

  `9000 : 6 = 1500` Nu

  – Tổng số Nu của gen là:

  `1500 × 2 = 3000` Nu

  – Số chu kì xoắn của gen là:

  `3000 : 20 = 150` chu kì xoắn

   

  0
  2021-08-24T20:34:42+00:00

  Số nucleotit của mARN là:

  $9000 : 6 = 1500$

  Số nucleotit của gen là:

  $1500 × 2 = 3000$

  Số chu kì xoắn của gen là:

  $3000 : 20 = 150$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )