Một gen tự nhân đôi liên tiếp nhiều đợt tạo ra các gen con có 16 mạch polynucleotit. Trong mỗi gen con có 600 adenin và 900 guanin. Tính số lần nhân đ

Question

Một gen tự nhân đôi liên tiếp nhiều đợt tạo ra các gen con có 16 mạch polynucleotit. Trong mỗi gen con có 600 adenin và 900 guanin. Tính số lần nhân đôi của gen và số nucleotit từng loại môi trường cung cấp cho gen nhân đôi

in progress 0
Samantha 1 năm 2021-09-18T13:59:20+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:00:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Số phân tử ADN tạo ra là : 16 : 2 = 8 phân tử

  Gọi số lần nhân đôi là k => $2^{k}$ = 8 => k = 3

  Số  nu của mỗi gen là : 600 A  x 2 + 900 G x 2= 3000 nu 

  Số nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi là :

  3000 . ( $2^{3}$ -1) = 21000 nu

  0
  2021-09-18T14:01:14+00:00

  Theo bài ra ta có, số phân tử ADN tạo ra là :

  16 : 2 = 8  (phân tử)

  Gọi số lần nhân đôi là k ,ta có:

  ⇒  $2^{k}$ = 8

  ⇒  $2^{k}$ = $2^{3}$ 

  ⇒     k   =    3

  Số  nu của mỗi gen là :

  600A . 2 + 900G . 2= 3000  (nu )

  Số nu môi trường cung cấp cho gen nhân đôi là :

  3000 . (2³ -1 )   = 21000 (nu)

  Chúc bạn học tốt nhé !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )