Một h/s viết : 5kg/m3=50N/m3 đúng hay sai ? Tại sao ?

Question

Một h/s viết : 5kg/m3=50N/m3 đúng hay sai ? Tại sao ?

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-08-06T21:41:44+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:43:02+00:00

  Đáp án:

  Học sinh viết như thế là hoàn toàn sai. 

  Giải thích các bước giải:

  kg/m³ và N/m³ là hai đơn vị của hai đại lượng hoàn toàn khác nhau ta không được viết như thế. Ta chỉ có thể viết như sau: một vật có khối lượng riêng 5kg/m³ thì có trọng lượng riêng là 50N/m³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )