Một hcn có nửa chu vi là 36 m,chieu rộng bằng 4/5 chieu dài.Tính diện tich hcn đó

Question

Một hcn có nửa chu vi là 36 m,chieu rộng bằng 4/5 chieu dài.Tính diện tich hcn đó

in progress 0
Bella 2 năm 2021-08-22T14:47:10+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:48:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều dài là:

  36:(4+5)x5=20(m)

  Chiều rộng là:

  36-20=16(m)

  diện tích:

  20×16=320(m2)

  0
  2021-08-22T14:48:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có sơ đồ

  Chiều dài   : | `-` | `-` | `-` | `-` | `-` |     Tổng `36`

  Chiều rộng : | `-` | `-` | `-`| `-` |

  Chiều dài của hình chữ nhật là

  `36 : (4+5)×5 = 20 (m)`

  Chiều rộng của hình chữ nhật là

  `36-20 = 16 (m)`

  Diện tích hình chữ nhật là

  `20×16 = 320 (m^2)`

                      Đáp số : `320m^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )