Một hệ gồm 2 vật có khối lượng lần lượt là 500g và 300g chuyển động với các vận tốc 3 m/s và 8m/s A. Tính động lượng của mỗi vật B. Tìm tổng động lượ

Question

Một hệ gồm 2 vật có khối lượng lần lượt là 500g và 300g chuyển động với các vận tốc 3 m/s và 8m/s
A. Tính động lượng của mỗi vật
B. Tìm tổng động lượng của hệ khi 2 vật chuyển động theo 2 phương vuông góc nhau??

in progress 0
Iris 2 giờ 2021-10-24T01:38:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:39:56+00:00

  Đáp án:

  \[\begin{array}{l}
  a.{p_1} = 1,5\left( {kg.m/s} \right)\\
  {p_2} = 1,8\left( {kg.m/s} \right)\\
  b.p = 2,34\left( {kg.m/s} \right)
  \end{array}\]

  Giải thích các bước giải:

  \[\begin{array}{l}
  a.{p_1} = {m_1}{v_1} = 0,5.3 = 1,5\left( {kg.m/s} \right)\\
  {p_2} = {m_2}{v_2} = 0,3.8 = 1,8\left( {kg.m/s} \right)\\
  b.\overrightarrow p  = \overrightarrow {{p_1}}  + \overrightarrow {{p_2}} \\
   \Rightarrow p = \sqrt {p_1^2 + p_2^2}  = 2,34\left( {kg.m/s} \right)
  \end{array}\]

  0
  2021-10-24T01:40:25+00:00

  Đáp án:a.p1=0,5*3=1,5(kgm/s)

  p2=0,3*8=2,4(kgm/s)

  b.p=căn(1,5^2+2,4^2)=3 căn(89)/10

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )