một hệ thống chuyển động bằng xích có đĩa dẫn quay với tốc độ 2 lần đĩa dẫn , tính tỉ số chuyền , hệ thống này tăng tốc hay giảm tốc

Question

một hệ thống chuyển động bằng xích có đĩa dẫn quay với tốc độ 2 lần đĩa dẫn , tính tỉ số chuyền , hệ thống này tăng tốc hay giảm tốc

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-07-25T21:32:30+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:33:32+00:00

  Tóm tắt: D1= 60

  n1= 40 vòng/p

  n2= 3n1

  —————–

  tìm i; D2; cho biết đây là bộ truyền động gì.

  Giải

  Tốc độ quay đĩa bị dẫn là

  n2=3n1= 3.40=120 (v/p)

  Suy ra tỉ số truyền i là: i=n2n1=120:40=3 (lần)

  Số răng đĩa bị dẫn là:

  i= D1D2 => 3= 60: D2

  => D2 = 60:3 = 20 (răng)

  Ta có: n2 = 120 và n1 = 40

  => n2 > n1

  => Đây là bộ truyền động tăng tốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )