Một hiệu sách bán cả vở và sách được 282000 đồng .Biết 2/5 số tiền bán vở cộng với 1/2 số tiền bán sách là 13200 đồng .Mỗi quyển vở giá 1200 đồng ,mỗi

Question

Một hiệu sách bán cả vở và sách được 282000 đồng .Biết 2/5 số tiền bán vở cộng với 1/2 số tiền bán sách là 13200 đồng .Mỗi quyển vở giá 1200 đồng ,mỗi quyển sách giá 4800 đồng .Hỏi cửa hàng bán bao nhiêu quyển vở ,bao nhiêu quyển sách

in progress 0
Allison 5 tháng 2021-07-13T03:29:24+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T03:31:04+00:00

  Đáp án:

  Theo đề bài ta có:
  5/2 tiền bán vở + 2/2 tiền bán sách = 282000 đồng (A)
  2/5 tiền bán vở + 1/2 tiền bán sách = 132000 đồng (B)
  Nhân (B) với 2 ta được (B’) và khi đó ta có:
  5/5 tiền bán vở + 2/2 tiền bán sách = 282000 (A)

  4/5 tiền bán vở + 2/2 tiền bán sách = 264000 (B’)
  = 1/5 tiền bán vở = 18000 đồng
  Vậy số tiền bán vở là:
  18000 × 5 = 90000 (đồng)
  Số tiền bán sách là: 
  90000 : 1200 = 75 (quyển)
  Số sách đã bán là: 
  192000 : 4800 = 40 (quyển)
  Đáp số: 75 quyển vở
               40 quyển sách

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )