Một hình chữ nhật có chiều dài 36cm,chiều rộng 80mm.chu vi hình chữ nhật là 88cm.

Question

Một hình chữ nhật có chiều dài 36cm,chiều rộng 80mm.chu vi hình chữ nhật là 88cm.

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-14T06:48:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T06:49:48+00:00

  Đáp án:

  `↓↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  Đổi : `80mm = 8 cm `

  Chu vi hình chữ nhật đó là : 

  `( 36 + 8 ) xx 2 = 88 ( cm )`

  Diện tích hình chữ nhật đó là : 

  `36 xx 8 = 288 ( cm² )`

   

  0
  2021-10-14T06:50:14+00:00

  đổi 80mm = 8 cm

  giải :

  chu vi hình chữ nhật là :

  (36+8) x 2 = 88 ( cm)

  diện tích hình chữ nhật là :

  36 x 8 = 288 ( cm²)

  Đáp số : 288cm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )