một hình chữ nhật có chiều rộng 4cm.Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Question

một hình chữ nhật có chiều rộng 4cm.Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-07-24T19:50:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:51:24+00:00

  Đáp án:

   Chiều dài là : 

    `4 × 2 = 8(cm)`

     Chu vi là : 

    `(4 + 8) × 2 = 24 (cm)`

    Diện tích là: 

    `4 × 8 = 32 (cm2)`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-24T19:52:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Chiều dài hình chữ nhật là:

  `4× 2= 8 (cm)`

  Chu vi hình chữ nhật là:

  `(8+ 4)× 2= 24 (cm)`

  Diện tích hình chữ nhật là:

  `8× 4= 32 (cm^2)`

  Đáp số: Chu vi: `24` `cm`

  Diện tích: `32` `cm^2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )