Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng nữa chiều dài. Viết công thức biểu thị sư phụ thuộc giữa chu vi C của hình chữ nhật và chiều rộng x của nó.

Question

Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng nữa chiều dài. Viết công thức biểu thị sư phụ thuộc giữa chu vi C của hình chữ nhật và chiều rộng x của nó.

in progress 0
Eva 3 tuần 2021-08-16T16:34:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:35:22+00:00

  Gọi chiều rộng: `a`

  Gọi chiều dài: `2a`

  Ta có :

  `C=2.(x+2x)`

  `=6x`

  Xin hay nhất !

   

  0
  2021-08-16T16:35:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi chiều rộng: x

  Gọi chiều dài: 2x

  C=2.(x+2x)=6x

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )