Một hình chữ nhật có chiều rộng là 5/8 , chiều dài hơn chiều rộng là 1m .Tính nửa chu vi hình chữ nhật đó

Question

Một hình chữ nhật có chiều rộng là 5/8 , chiều dài hơn chiều rộng là 1m .Tính nửa chu vi hình chữ nhật đó

in progress 0
Sadie 1 tuần 2021-12-04T06:56:05+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:57:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:       Bài giải

      Hiệu số phần bằng nhau là :

            8-5=3 

      Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

             1÷3×5=1,665(m)

       Chiều dài hình chữ nhật đó là :

      1,665+1=2,665(m)

      Nửa chu vi hình chữ nhật đó là :

          1,665+2,665=4,33(m)

                             Đáp số :4,33m

   

  0
  2021-12-04T06:57:55+00:00

  Đáp án: Nửa chu vi hình chữ nhật đó là $\frac{9}{4}$ m

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài hình chữ nhật là:
  $\frac{5}{8}$ + 1 = $\frac{5}{8}$ + $\frac{8}{8}$ =$\frac{13}{8}$ (m)
  Chu vi hình chữ nhật là: 
  2 x ($\frac{13}{8}$ + $\frac{5}{8}$ ) = 2 x $\frac{18}{8}$ = $\frac{36}{8}$ = $\frac{9}{2}$ (m) 
  Nửa chu vi hình chữ nhật là: 
  $\frac{9}{2}$ : 2 =$\frac{9}{2}$ x $\frac{1}{2}$ = $\frac{9}{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )