một hình chữ nhật có chu vi 140 cm chiều dài bằng 7/5 chiều rộng.Tính diện tích HCN đó

Question

một hình chữ nhật có chu vi 140 cm chiều dài bằng 7/5 chiều rộng.Tính diện tích HCN đó

in progress 0
Harper 4 tuần 2021-08-17T04:36:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:37:48+00:00

  Đáp án: 42875 cm².

  Giải thích các bước giải:

  Nửa chu vi hình chữ nhật là :

  140 : 2 = 70 (cm)

  Ta có sơ đồ :

  Chiều rộng : |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

  Chiều dài    : |_____|_____|_____|_____|_____|   70 cm

  Chiều rộng của hình chữ nhật là :

  70 : (7 – 5) × 5 = 175 (cm)

  Chiều rộng của hình chữ nhật là :

  70 : (7 – 5) × 7 = 245 (cm)

  Diện tích của hình chữ nhật là :

  175 × 245 = 42875 (cm²) 

   Đáp số : 42875 cm² .

  0
  2021-08-17T04:38:05+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Nửa chu vi hình chữ nhật là :

  140 : 2 = 70 (cm)

  Ta có sơ đồ :

  Chiều rộng : |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

  Chiều dài    : |_____|_____|_____|_____|_____|   70 cm

  Chiều rộng của hình chữ nhật là :

  70 : (7 – 5) × 5 = 175 (cm)

  Chiều rộng của hình chữ nhật là :

  70 : (7 – 5) × 7 = 245 (cm)

  Diện tích của hình chữ nhật là :

  175 × 245 = 42875 (cm²)

     Đáp số : 42875 cm² .

  Cho mik hay nhất cho nhóm ạ !

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )