Một hình chữ nhật có chu vi 42cm, nếu giảm chiều dài đi 3cm và giữ nguyên chiều rộng thì hình đó thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Question

Một hình chữ nhật có chu vi 42cm, nếu giảm chiều dài đi 3cm và giữ nguyên chiều rộng thì hình đó thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

in progress 0
Melody 3 tuần 2021-07-07T15:40:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T15:41:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Giải 

  Khi giảm chiều dài đi 3 cm và giữ nguyên chiều rộng  thì hình đó thành hình vuông. 

  Vậy chu vi của hình vuông là : 

  42 – 2 × 3 = 36 (cm) 

  Cânhj của hình vuông là : 

  36 ÷ 4 = 9 (cm) 

  Ta thấy : chiều rộng của hình chữ nhật bằng độ dài một cạnh của hình vuông 

  Chiều dài hình chữ nhật là : 

  9 + 3 = 12 (cm) 

  Diện tích hình chữ nhật là : 

  12 × 9 = 108 (cm2) 

  Đáp số : 108 cm2 

  cm2 = cm vuông

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-07-07T15:42:31+00:00

  gửi tus

  Một hình chữ nhật có chu vi là 42cm, nếu giảm chiều dài đi 3cm và giữ nguyên chiều rộng thì hình đó là hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó
  =)Nửa chu vi hình chữ nhật là:
  42 : 2 = 21 (cm)
  Nếu giảm chiều dài đi 3cm và giữ nguyên chiều rộng thì thành hình vuông, thì chiều dài hơn chiều rộng 3cm.
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  (21 + 3) : 2 = 12 (cm)
  Chiều rộng hình chữ nhật là:
  21 – 12 = 9 (cm)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  12 x 9 = 108 (cm2)
  Đáp số: 108 cm2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )