Một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4dm nếu tăng chiều rộng thêm 8,5dm và giảm chiều dài đi 4,2dm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ

Question

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 99,4dm nếu tăng chiều rộng thêm 8,5dm và giảm chiều dài đi 4,2dm thì nó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho.

in progress 0
Alaia 1 giờ 2021-09-07T11:49:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T11:50:34+00:00

  Đáp án: $577,2 dm^2$

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài hơn chiều rộng là:

  8,5 + 4,2 = 12,7 (dm)

  Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

  99,4 : 2 = 49,7 (dm)

  Chiều dài của hình chữ nhật là:

  ( 49,7 + 12,7 ) : 2 = 31,2 (dm)

  Chiều rộng của hình chữ nhật là:

  49,7 – 31,2 = 18,5 (dm)

  Diện tích hình chữ nhật đã cho là:

  31,2 x 18,5 $= 577,2 (dm^2)$

  Đáp số: $577,2 dm^2$

   

  0
  2021-09-07T11:50:53+00:00

  Đáp án: S=557,2dm

  Giải thích các bước giải:

   Chiều dài hơn chiều rộng: 8,5+4,2=12,7 dm

  nửa chu vi hình chữ nhật là: 99,4: 2=49,7 dm

  chiều dài hcn là: (49,7+ 12,7):2= 31,2 dm

  chiều rộng hcn là:(49,7- 12,7):2= 18,5 dm

  Vậy diện tích hcn là : 31,2 x18,5 =577,2 dm2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )