Một hình chữ nhật có chu vi là 1000cm tỉ số của cd và cr là 3/7 tính diện tích

Question

Một hình chữ nhật có chu vi là 1000cm tỉ số của cd và cr là 3/7 tính diện tích

in progress 0
Delilah 1 năm 2021-10-28T12:13:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:15:01+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi của hình chữ nhật là 

           1000:2=500 (cm) 

  chiều dài của hình chữ nhật là : 

            500:(3+7) * 7 = 350 (cm) 

  Chiều rộng của hình chữ nhật là : 

           500-350 =150 (cm) 

  Diện tích hình chữ nhật là : 

           350*150  = 52500(cm²)

           Đáp án :52500 cm² 

   

  0
  2021-10-28T12:15:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi HCN là 

  1000 : 2=500 (cm)

  Theo bài toán ta có sơ đồ 

  CD /-/-/-/-/-/-/-/

  CR /-/-/-/                            500cm 

  Theo sơ đồ, chiều dài HCN là 

  500 : (7+3) x 7 = 350 (cm)

  Chiều rộng HCN là 

  500 : (7+3)  x 3 = 150 (cm)

  Diện tích HCN là 

  350 x 150 = 52500 (cm2)

  Đáp số: 52500 cm2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )