một hình chữ nhật có chu vi là 150m, nếu giảm chiều dài đi 15m và tăng chiều rộng thêm 5m thì chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài chiều rộng

Question

một hình chữ nhật có chu vi là 150m, nếu giảm chiều dài đi 15m và tăng chiều rộng thêm 5m thì chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài chiều rộng hình chữ nhật ban đầu

in progress 0
Jade 3 giờ 2021-09-07T12:54:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:55:48+00:00

  $#Đáp án+Giải thích các bước giải:$

  Nửa chu vi hình chữ nhật đó là ( Tổng chiều dài , chiều rộng )  :

  `150 ÷ 2= 75  (m)`

  Giảm chiều dài đi `15m` , tăng chiều rộng `5m` thì nửa chu vi mới của hình chữ nhật là :

  `75 + 5 – 15= 65 (m)`

  Tổng số phần bằng nhau :

  `2+3=5` (phần)

  Chiều dài khi giảm `15m` của hình chữ nhật là :

  `65÷5 × 3= 39 (m)`

  Chiều dài lúc đầu của hình chữ nhật là :

  `39+15= 54 (m)`

  Chiều rộng lúc đầu của hình chữ nhật là :

  `75- 54= 21 (m)`

  Đáp số : ………………………….

  $#Cam$

  $#XIN HAY NHẤT CHO NHÓM AK$

   

  0
  2021-09-07T12:56:10+00:00

  Đáp án:

   —-

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi là :

  150 : 2 = 75(m)

   Tổng số phần bằng nhau là :

  2 + 3 = 5(phần)

   Chiều dài là :

  150 : 5 x 3 + 15 = 105 (m)

   Chiều rộng là :

  150 : 5 x 2 – 5 = 55(m)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )