một hình chữ nhật có chu vi là 52 cm chiều dài hơn chiều rộng 10 cm một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhạt trên Tính chu vi của hình

Question

một hình chữ nhật có chu vi là 52 cm chiều dài hơn chiều rộng 10 cm một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhạt trên Tính chu vi của hình vuông

in progress 0
Melanie 4 tháng 2021-08-11T04:36:10+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:37:28+00:00

  Đáp án:

   Nửa chu vi hình chữ nhật là:

  `52 : 2= 26`(cm)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  ` (26+10) :2 =18`(cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  ` 18- 10=8`(cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  ` 8 xx 18=144`(cm²)

  `Mà diện tích hình vuông bằng diện tích hình chữ nhật nên

  S hình vuông=144 cm²

  => `a xx a = 144`(cm²)

  => a=12(cm)

  Chu vi hình vuông là:

  `12 xx 4=48`(cm)

  Đáp số :48 cm

  XIN HAY NHẤT NHA

  @hoang

   

  0
  2021-08-11T04:37:50+00:00

  Nửa chu vi của hình chữ nhật là :

  52 : 2 = 26 ( cm )

  Chiều dài của hình chữ nhật là :

  ( 26 + 10 ) : 2 = 18 ( cm )

  Chiều rộng của hình chữ nhật là :

  26 – 18 = 8 ( cm )

  Diện tích của hình chữ nhật là :

  18 x 8 = 144 ( `cm^2` )

  Vì 144 = 12 x 12 nên cạnh của hình vuông là 12 cm

  Chu vi của hình vuông là :

  12 x 4 = 48 ( cm )

             Đáp số : 48 cm

  `#cactus`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )