Một hình chữ nhật có chu vi là 80m . Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài . Tính diện tích hình chữ nhật đó

Question

Một hình chữ nhật có chu vi là 80m . Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài . Tính diện tích hình chữ nhật đó

in progress 0
Madelyn 1 giờ 2021-09-07T10:54:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:55:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Nửa chu vi hình chữ nhật là

  `80 : 2 = 40 (m)`

  Ta có sơ đồ 

  Chiều dài :    | `-` | `-` | `-` |

  Chiều rộng : | `-` | 

  Tổng số phần bằng nhau là

  `1+3 = 4` (phần)

  Độ dài của chiều dài là

  `40 : 4 × 3 = 30 (m)`

  Độ dài của chiều rộng là

  `40-30 = 10 (m)`

  Diện tích hình chữ nhật là

  `30×10 = 300 (m^2)`

                  Đáp số : `300m^2`

  0
  2021-09-07T10:55:59+00:00

  Nửa chu vi hcn đó là :

  80 : 2 = 40 ( m )

  Ta có sơ đồ :

  Bn tự vẽ nha, mik ko vẽ được trên máy

  ( Chiều dài 3 phần, chiều rộng 1 phần )

  Chiều rộng hcn đó là :

  40 : ( 3 + 1 ) x 1 = 10 ( m )

  Chiều dài hình chữ nhật đó là :

  40 – 10 = 30 ( m )

  Diện tích hcn đó là :

  30 x 10 = 300 ( m² )

              Đáp số : 300 m².

     Xin câu trả lời hay nhất cho nhóm ah!!!  

                       Chúc bn hok tốt!!!                     

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )