Một hình chữ nhật có chu vi là 8m chiều dài hơn chiều rộng 1.1/2 tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó tính diện tích của hình chữ nhật đó

Question

Một hình chữ nhật có chu vi là 8m chiều dài hơn chiều rộng 1.1/2 tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó tính diện tích của hình chữ nhật đó

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-07-27T02:51:33+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:52:41+00:00

  Lời giải:

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

  8 : 2 = 4 (m)

  Chiều dài hơn chiều rộng:

  $1\dfrac{1}{2}$ m = $\dfrac{3}{2}$m

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

  $\left({4 – \dfrac{3}{2}}\right) : 2 = \dfrac{5}{4}$ (m)

  Chiều dài hình chữ nhật đó là:

  $\dfrac{5}{4} + \dfrac{3}{2} = \dfrac{11}{4}$ (m)

  Diện tích của hình chữ nhật đó là:

  $\dfrac{11}{4}\times\dfrac{5}{4} = \dfrac{55}{16}$ $(m^{2})$

  Đáp số: $\dfrac{55}{16}$ $m^{2}$ 

  0
  2021-07-27T02:53:01+00:00

  Ta có: $1\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

  $\left[{(8:2)+\dfrac{3}{2}}\right]:2=2,75$ (m)

  Chiều rộng hình chữ nhật đó là:

  $2,75-\dfrac{3}{2}=1,25$ (m)

  Diện tích hình chữ nhật đó là:

  $2,75×1,25=\dfrac{55}{16}(m^2)$

  Đáp số: $\dfrac{55}{16}m^2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )