một hình chữ nhật có diện tích 5/4 m2 , chiều dài 15 dm . tính chu vi hình chữ nhật đó .

Question

một hình chữ nhật có diện tích 5/4 m2 , chiều dài 15 dm . tính chu vi hình chữ nhật đó .

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-10-16T19:32:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:33:29+00:00

  đổi 5/4m² = 125dm²

  chiều rộng hình chữ nhật là:

  125 : 15 = 25/3 ( dm )

  chu vi hình chữ nhật là:

  ( 15+ 25/3) x 2 = 140 ( dm )

                         đ/s : 140 dm

  hc tốt

   

  0
  2021-10-16T19:33:51+00:00

   5/4m² = 125dm²

   Chiều rộng hcn là

  125 : 15 = 25/3 (dm)

  Chu vi hcn là 

  ( 15 + 25/3 ) x 2 = 140 (dm)

         Đs 140 dm²

  chuc thi tot

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )