một hình chữ nhật có diện tích là 104m2 cạnh ngắn là 8cm tính chu vi hình chữ nhật đó

Question

một hình chữ nhật có diện tích là 104m2 cạnh ngắn là 8cm tính chu vi hình chữ nhật đó

in progress 0
Julia 3 giờ 2021-09-07T10:03:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:04:53+00:00

  $\text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}$

  `\text{Đổi :}` `104m^{2}=1040000cm^{2}`

  `\text{Chiều dài hình chữ nhật là :}`

       `1040000:8=130000(cm)`

  `\text{Chu vi hình chữ nhật là :}`

       `(130000+8)xx2=260016(cm)`

        `\text{Đáp số : 260016cm}`

   

  0
  2021-09-07T10:05:13+00:00

  Đáp án:

  đáp số :260016 cm

  Giải thích các bước giải:

  đổi 104m²=1040000 cm²

   chiều dài của hình chữ nhật đó là

  1040000÷8=130000(cm)

  chu vi hình chữ nhật đó là

  (130000+8)×2=260016(cm)

  đáp số :260016 cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )