một hình chữ nhật có diện tích là 72cm² được chia thành hai hình vuông có diện tích bằng nhau con hãy tính chu vi hình chữ nhật đó

Question

một hình chữ nhật có diện tích là 72cm² được chia thành hai hình vuông có diện tích bằng nhau con hãy tính chu vi hình chữ nhật đó

in progress 0
Allison 1 tháng 2021-08-05T16:25:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:26:55+00:00

  Gọi độ dài một cạnh của một hình vuông sau khi chia hình chữ nhật ra là: ` x ` $(cm)$ ` (x > 0) `

  Khi đó: Diện tích của một hình vuông trong cả hình chữ nhật đó là: ` x^2 ` ` (cm^2 )`

  Do hai hình vuông bằng nhau nên ta có:

  ` x^2 + x^2 = 72 `

  ` => 2x^2 = 72 `

  ` => x^2 = 36 `

  ` => x = 6 ` $(cm)$ 

  Vì trong hình chữ nhật đó có 2 hình vuông bằng nhau nên: chiều rộng hình chữ nhật lớn $=$ 1 cạnh hình vuông $=6$ $(cm)$ ` => ` Chiều dài hình chữ nhật là: ` 6 × 2 = 12 ` $(cm)$

  Chu vi hình chữ nhật đó là: ` (12 + 6).2 = 36 ` $(cm)$

  Vậy chu vi hình chữ nhật đó là: ` 36 cm. `

  0
  2021-08-05T16:27:04+00:00

  Diện tích một hình vuông là:

           `72 : 2 = 36 (cm²)`

  Vì: 36 = 6 x 6 nên cạnh của hình vuông đó là 6 cm ⇒ chiều rộng của hình chữ nhật đó là 6 cm.

  Chiều dài của hình chữ nhật là:

            `6 + 6 = 12 (cm)`

  Chu vi hình chữ nhật đó là:

            `(12 + 6) xx 2 = 36 (cm)`

  `\color{green}{\text{ÒωÓ xin hay nhất}}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )