Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 15 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta lát nền bằng các viên gạch hình vuông canh 3 dm. Tính diện tích nền

Question

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 15 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta lát nền bằng các viên gạch hình vuông canh 3 dm. Tính diện tích nền nhà đó. Phần mạch vữa không đáng kể.

in progress 0
Faith 1 năm 2021-10-13T05:22:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:23:51+00:00

  Chiều dài là:15:(2+3)x3=9 m

  Chiều rộng là:15-9=6 m

  Diện tích hình chữ nhật là:9×6=54 m²

  Đổi 3dm=0,3 m

  Diện tích viên gạch là:0,3×0,3=0,09 m²

  Diện tích nền nhà là:54-0,09=53,91 m²

   

  0
  2021-10-13T05:24:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài là:15:(2+3)x3=9 m

  Chiều rộng là:15-9=6 m

  Diện tích hình chữ nhật là:9×6=54 m²

  Đổi 3dm=0,3 m

  Diện tích viên gạch là:0,3×0,3=0,09 m²

  Diện tích nền nhà là:54-0,09=53,91 m²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )