một hình chữ nhật cso nửa chu vi bằng 25/6m .Chiều rộng bằng 7/3m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

Question

một hình chữ nhật cso nửa chu vi bằng 25/6m .Chiều rộng bằng 7/3m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-09-11T11:44:00+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T11:45:26+00:00

  Chiều dài hình chữ nhật là:25/6-7/3=11/6(m)

  Chu vi hình chữ nhật là:25/6×2=25/3(m)

  Diện tích hình chữ nhật là:11/6×7/3=77/18(m²)

  Đ/S:chu vi:25/3m

  diện tích:77/18m²

  nhớ vote 5 sao+câu trả lời hay nhất +cảm ơn

   

  0
  2021-09-11T11:45:28+00:00

  `\frac{25}{6}`m = nửa chu vi= chiều dài+ chiều rộng

  chiều rộng bằng `\frac{7}{3}`

  Chiều dài hình chữ nhật là

  `\frac{25}{6}-“\frac{7}{3}=“\frac{25}{6}-“\frac{14}{6}=“\frac{11}{6}`(m)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  `\frac{25}{6}×`2=`\frac{25}{3}`(m)

  Diện tích HCN là

  `\frac{11}{6}ד\frac{7}{3}`=`\frac{77}{8}`(m²)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )