một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi.Biết độ dài cạnh hình vuông là 25 cm chiều dài hình chữ nhật là 36 cm . a) tính chu vi hình vuông.

Question

một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi.Biết độ dài cạnh hình vuông là 25 cm chiều dài hình chữ nhật là 36 cm .
a) tính chu vi hình vuông.
b) tính chiều rộng hình chữ nhật

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-10-13T06:15:11+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T06:16:17+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a. Chu vi hình vuông (hay chu vi hình chữ nhật) là:

  25 x 4 = 100 (cm)

  b. Chiều rộng hình chữ nhật là:

  100 : 2 – 36 = 14 (cm)

  Đáp số: a. 100cm; b. 14cm

   

  1
  2021-10-13T06:16:23+00:00

  a/ Tính chu vi hình vuông.

  Chu vi hình vuông là:

  25 × 4 = 100 ( cm² ).

  Đáp số: 100 cm²

  b) tính chiều rộng hình chữ nhật.

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

  100 ÷ 2 = 50 ( cm² )

  Chiều rộng của hình chữ nhật là:

  50 – 36 = 14 ( cm )

  Đáp số: 14 cm.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )