một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 m chiều rộng 1,2 m chiều cao 0,9 m tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó

Question

một hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,6 m chiều rộng 1,2 m chiều cao 0,9 m tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó

in progress 0
Jasmine 3 tháng 2021-09-05T18:38:44+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:39:53+00:00

  Dt xung quanh của HCN là

  (1,6 + 1,2) x 0,9 x 2 = 5,04 (m)

  Đáp số : 5,04 m

  0
  2021-09-05T18:40:16+00:00

  `\text{Đáp án:}`

   

  `\text{Giải thích các bước giải:}`

   `\text{Diện tích xung quanh HCN là } `

  `\text{(1,6 + 1,2 ) × 0,9 ×2 = 5,04m^2} `

  `\text{Đáp số : 5,04m^2}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )