một hình hộp chữ nhật có chiều dài 11cm , chiều rộng 8cm và chiều cao 9cm. hỏi có thể xếp được vào hình hộp chữ nhật đó có bao nhiêu hìn

Question

một hình hộp chữ nhật có chiều dài 11cm , chiều rộng 8cm và chiều cao 9cm. hỏi có thể xếp được vào hình hộp chữ nhật đó có bao nhiêu hình lập phương có thể tích 1cm2

in progress 0
Kylie 23 phút 2021-10-12T04:36:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T04:37:16+00:00

  Thể tích của một hình là:

  11×9×8=792 (cm)

  Có thể xếp được số hình là:

  792÷1=792 (hình)

                                           Cho mình xin hay nhất

  0
  2021-10-12T04:37:56+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   Thể tích của hình hộp chữ nhật là

       `9×11×8 = 792 (cm^3)`

  Số hình có thể để vào hình hộp chữ nhật là

       `792 : 1 = 792 (hình)`

                       Đáp số : `792 hình`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )