Một hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 12,6cm và bằng 3/2 chiều rộng. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó. Biết diện tích toàn phần của nó bằng 5

Question

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 12,6cm và bằng 3/2 chiều rộng. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó. Biết diện tích toàn phần của nó bằng 589,68cm2.ai trả lời nhanh mk vote5 sao

in progress 0
Alexandra 1 tuần 2021-11-30T01:44:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T01:45:11+00:00

   Chiều rộng hình hộp chữ nhật là:

          12,6 x $\frac{3}{2}$ = 8,4 (cm)

  Diện tích hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

         12,6 x 8,4 x 2 = 211,68 (cm²)

  Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

         589,68 – 211,68 = 378 (cm²)

  Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

         (12,6 + 8,4) x 2 = 42 (cm)

  Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

           378 : 42 = 9 ( cm )

                  Đáp số: 9 cm

  *Chúc bạn học tốt! ^_^

  0
  2021-11-30T01:46:04+00:00

  Chiều rộng của cái hộp:

         12,6 : 2 = 8,4 ( cm )

  Diện tích hai mặt đáy của cái hộp:

         12,6 × 8,4 × 2 = 211,68 ( cm² )

  Diện tích xung quanh của cái hộp:

         589,68 – 211,68 = 378 ( cm² )

  Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

         ( 12,6 + 8,4 ) × 2 = 42 ( cm )

  Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

         378 : 42 = 9 ( cm )

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )