một hình hộp chữ nhật co đáy là hình vuông.biết diện tích đáy là 81cm ² và bằng 1/5 diên tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtđó .tính chiều cao của hì

Question

một hình hộp chữ nhật co đáy là hình vuông.biết diện tích đáy là 81cm ² và bằng 1/5 diên tích toàn phần của hình hộp chữ nhậtđó .tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-11-07T17:57:46+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:58:50+00:00

  Diện tích toàn phần là :

           81×5=405(cm²)

  Diện tích xung quanh là :

          405x(81×2)=243(cm²)

  Cạnh đáy là :

          81:9=9(cm)

  Chiều cao của hình hộp đó là :

          324:(9×4)=6,75(cm)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  0
  2021-11-07T17:59:20+00:00

  Diện tích toàn phần là :

   81×5=405(cm²)

  Diện tích xung quanh là :

  405-(81×2)=243(cm²)

  Cạnh đáy là :

  81:9=9(cm)

  Chu vi cạnh đáy là :

  9 x 4= 36 (cm)

  Chiều cao là :

  243 : 36=6,75 (cm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )