Một hình lập phương có cạnh 4 cm nếu gấp cạnh của hình lập phương lên ba lần thì diện tích xung quanh gấp lên mấy lần Trả lời nhanh

Question

Một hình lập phương có cạnh 4 cm nếu gấp cạnh của hình lập phương lên ba lần thì diện tích xung quanh gấp lên mấy lần Trả lời nhanh

in progress 0
Katherine 3 tuần 2021-11-20T00:26:21+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T00:28:05+00:00

  Đáp án: 9 lần

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có diện tích xung quanh trước khi gấp cạnh là: 4 x 4 x 4 = 64 cm²

  Diện tích xung quanh sau khi gấp cạnh lên là: 4 x 3 x 4 x 3 x 4 = 576 cm²

  Diện tích xung quanh mới gấp diện tích xung quanh cũ số lần là

                          576 : 64 = 9 lần

  Vậy nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh gấp lên 9 lần

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )