Một hình lập phương có diện tích là 864 xăng-ti-mét-vuông . Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là?

Question

Một hình lập phương có diện tích là 864 xăng-ti-mét-vuông . Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là?

in progress 0
Josephine 2 tuần 2021-11-23T03:17:57+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:19:07+00:00

  Diện tích 1 mặt hình lập phương đó là :

  $864 : 6 = 144 (cm)$

  Diện tích xung quanh :

  $144×4=576(cm^2)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )