Một hình lập phương có thể tích 125cm3.Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương đó là làm hộ mik sẽ vote

Question

Một hình lập phương có thể tích 125cm3.Vậy diện tích toàn phần của hình lập phương đó là
làm hộ mik sẽ vote

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-11-21T04:47:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:48:22+00:00

  125 cm3 = 5 cm x 5 cm x 5 cm

  Nên cạnh của HLP đó là : 5 cm

  Diện tích toàn phần của HLP đó là : 5 x 5 x 6 = 150 cm2

  Đáp số : 150 cm2

   

  0
  2021-11-21T04:48:52+00:00

  Đáp án:

   –  Cạnh của hình lập phương đó là :

      125 : 5 : 5 = 5 (cm)

      Diện tích toàn phần của hình lập phương đó là :

    5 x 5 x 6 = 150 (cm²)

         Đáp số : 150 cm²

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )