Một hình nón có độ dài đường sinh là 16 cm và diện tích xung quanh là 80???? cm2 . Tính bán kính đáy của hình nón

Question

Một hình nón có độ dài đường sinh là 16 cm và diện tích xung quanh là 80???? cm2 . Tính bán kính đáy của hình nón

in progress 0
Lyla 4 tuần 2021-07-06T08:29:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T08:30:39+00:00

  Đáp án:

  `r=5cm`

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  `\qquad S_{xq}= πrl=80π(cm^2)`

  `=>r={80π}/{πl}={80π}/{π.16}=5(cm)`

  Vậy bán kính của hình nón là: `r=5cm`

  0
  2021-07-06T08:30:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Có :` S_(xq) = πrl`

  `⇔80pi=pirl`

  `⇒r=(80pi)/(pi*16)=5(cm)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )