Một hình tam gác có đáy 20,5. Nếu giảm đáy 4,5 m thì diện tích sẽ giảm 35,72 m vuông Tính diện tích tam giác ban đầu

Question

Một hình tam gác có đáy 20,5. Nếu giảm đáy 4,5 m thì diện tích sẽ giảm 35,72 m vuông
Tính diện tích tam giác ban đầu

in progress 0
Kinsley 5 tháng 2021-07-11T08:59:38+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T09:00:52+00:00

  Chiều cao của tam giác đó là:         

  Diện tích tam giác lúc đầu có đó là :         

                                   Đáp số : Diện tích của tam giác lúc đầu : m².   

   

  0
  2021-07-11T09:01:08+00:00

  ^^^HI_^^^

  Mình đến giúp bạn ngayyy đâyyy. * Bạn tham khảo nhé * :

  Đáp án:

   Diện tích tam giác ban đầu : 162,975 m².

  Giải thích các bước giải:

  Bài giải : 

   Chiều cao của tam giác đó là :

           $ 35,72 × 2 : 4,5 ≈ 15,9 ( m ) $

  Diện tích tam giác ban đầu là :

           $ 20,5 ×15,9 : 2 = 162,975 ( m² ) $

                                   Đáp số : Diện tích tam giác ban đầu : $ 162,975 $ m².

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )