một hình tam giác ABC có S = 2010m2 trên cạnh ab lấy điểm M,N sao cho AM=MN=NB trên cạnh AC lấy P,Q sao cho AP=PQ=QCtính S hình MNPQ = ??

Question

một hình tam giác ABC có S = 2010m2 trên cạnh ab lấy điểm M,N sao cho AM=MN=NB trên cạnh AC lấy P,Q sao cho AP=PQ=QCtính S hình MNPQ = ??

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-11T05:45:41+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T05:46:48+00:00

  Đáp án

  * mik vẽ hình bên dưới nha !

  Giải

  Vì SΔ ANQ = 1/3 SΔ ABC

  => SΔ ANQ là: 2010 x 1/3 = 670 ( m² )

  Vì SΔ AMP = 1/2 SΔ ANQ

  => SΔ AMP là: 670 x 1/2 = 335 ( m² )

  SΔ BCN là: 2010 – 670 = 1340 ( m² )

  Vì S hình MNPQ = SΔ ABC – ( SΔ ANQ + SΔ AMP )

  => S hình MNPQ là: 2010 – ( 670 + 335  ) = 1005 ( m² )

                                        Đ/S : 1005 m²

  Chúc bạn hok tốt !!!@

   

  0
  2021-09-11T05:47:01+00:00

  Bài toán chỉ dựa trên kiến thức tỉ lệ diện tích 2 tam giác bằng tỉ lệ hai đáy khi chiều cao bằng nhau.

     Gọi S là kí hiệu diện tích
  Trên hai cạnh AB và AC đều chia làm 3 phần bằng nhau. 
  SAPM=1/3 SAMC=1/3 SAPB(vì chung chiều cao và đáy gấp ba lần )
  Mà SAMC= 1/3SABC ( giống như trên) 
  SAMC=SAPB=2010 x1/3=670 m2 
  –> SAPM=673/3 m2 
  Tương tự như trên SCNB=1/3SABC= 670m2 
  Và SACN=2010-670=1340m2 
  Mà SQNC=1/3SACN= 1340/3m2 ( lý do như trên) 
  SANBC= 1340/3+670=1340/3+2010/3=3350/3m2 
  SMNPQ=SABC- SAPM-SCQNB= 2010-673/3-3350/3 
  =6030/3-4023/3=2007/3= 669m2

  Chúc học tốt,nhớ vote cho mình 5 sao ạ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )