một hình tam giác có diện tích 16,8 m2, độ dài đáy là 3,5. tính chiều cao tương ứng của hình tam giác đó A. 4,8m B. 8,4m

Question

một hình tam giác có diện tích 16,8 m2, độ dài đáy là 3,5. tính chiều cao tương ứng của hình tam giác đó
A. 4,8m B. 8,4m C. 0,24 D. 2,4m

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-16T19:19:51+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:21:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  một hình tam giác có diện tích 16,8 m2, độ dài đáy là 3,5. tính chiều cao tương ứng của hình tam giác đó

  A. 4,8m B. 8,4m

  C. 0,24 D. 2,4m

   

  0
  2021-10-16T19:21:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   D 2,4m 

             BÀI GIẢI

  CHIỀU CAO TƯƠNG ỨNG CỦA HÌNH TAM GIÁC LÀ:

            16,8:3,5:2=2,4 (M)

                 ĐÁP SỐ :2,4M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )