Một hình thang có diện tích 350 m. Tổng độ dài 2 đấy là 40 m. Tính chiều cao hình thang

Question

Một hình thang có diện tích 350 m. Tổng độ dài 2 đấy là 40 m. Tính chiều cao hình thang

in progress 0
Amara 1 giờ 2021-10-05T01:18:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T01:19:42+00:00

  Đáp án:

   `17,5` m

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao hình thang là:
  `350xx2:40=17,5(m)`
  Đáp số:`17,5` m

  `S_(text{hình thang})=text{( đáy lớn + đáy bé) x chiều cao}/2`

  `=>` Chiều cao bằng diện tích hình thang x 2 chia cho (đáy lớn+đáy bé)

  0
  2021-10-05T01:20:02+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Trung bình cộng hai đáy của hình thang đó là:

                  $40:2=20(m)$

  Chiều cao của hình thang đó là:

                  $350:20=17,5(m)$

                       Đáp số: $17,5m$

  Giải thích:

  Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy hai đáy ta mang cộng vào, rồi đem nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra.

  Diện tích hình thang là: 

                $(a+b)\times h\times2$

  Vậy chiều cao của hình thang là:

                 $h=S_\text{hình thang}\times 2:(a+b)$ 

         Hay  $h=S_\text{hình thang}:\dfrac{a+b}{2}$

  Trong đó:

  $S_\text{hình thang}$ là diện tích hình thang.

  $a;b$ là hai đáy của hình thang.

  $h$ là chiều cao của hình thang. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )