Một hình thang có diện tích 400m2, tổng đọ dài hai đáy là 40m.Tính chiều cao của hình thang đó

Question

Một hình thang có diện tích 400m2, tổng đọ dài hai đáy là 40m.Tính chiều cao của hình thang đó

in progress 0
aihong 1 tháng 2021-11-08T21:57:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:58:59+00:00

  Đáp án:

  Chiều cao của hình thang đó là:

   400×2 : 40 = 20 (m)

   Đáp số: 20m

  Giải thích các bước giải:

   Muốn tính chiều cao hình thang, ta lấy:

   h = (S x 2) : a

  Hi vọng giúp được bạn!

  @We are ONE!

  0
  2021-11-08T21:59:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chiều cao của hình thang đó la:

    $400×2:40=20$(m)

     Dap so: $20$ m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )