một hình thang có diện tích là 110 cm2 hiệu độ dài hai đáy là 6 cm. nếu tăng đáy lớn thêm 3cm thì diện tích hình thang tăng thêm 15cm2. tính: a. chiều

Question

một hình thang có diện tích là 110 cm2 hiệu độ dài hai đáy là 6 cm. nếu tăng đáy lớn thêm 3cm thì diện tích hình thang tăng thêm 15cm2. tính:
a. chiều cao hình thang.
b. độ dài mỗi đáy hình thang
các bạn làm hộ mình nhé . thank you.

in progress 0
Remi 5 ngày 2021-09-02T13:12:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:13:30+00:00

  a,- Ta có : Diện tích phần tăng thêm bằng diện tích của 1 hình tam giác có chiều cao là chiều cao hình thang và độ dài đáy là 3 cm.

  – Chiều cao hình thang là :

         15 x 2 : 3 = 10 (cm)

  b,- Tổng độ dài 2 đáy là :

         110 x 2 : 10 = 22 (cm)

  – Độ dài đáy bé là :

          (22 – 6) : 2 = 8 (cm)

  – Độ dài đáy lớn là :

         22 – 8 = 14 (cm)

  0
  2021-09-02T13:13:47+00:00

  $\text{a,Chiều cao hình thang là :}$

         `15 × 2 ÷ 3 = 10` `(cm)`

  $\text{b,Tổng độ dài 2 đáy là :}$

         `110 × 2 ÷ 10 = 22` `(cm)`

  $\text{Độ dài đáy bé là :}$

          `(22 – 6) : 2 = 8` `(cm)`

  $\text{Độ dài đáy lớn là :}$

         `22 – 8 = 14` `(cm)`

  XIn hay nhất !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )