Một hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn.Nếu kéo dài đáy bé thêm 16mm nữa sẽ thành HCN.Vì vậy diện tích tăng 240cm ².Tính S hình thang vuông lú

Question

Một hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn.Nếu kéo dài đáy bé thêm 16mm nữa sẽ thành HCN.Vì vậy diện tích tăng 240cm ².Tính S hình thang vuông lúc đàu?

in progress 0
Melody 1 năm 2021-07-16T17:48:24+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:49:49+00:00

  Đây nha bạn

  0
  2021-07-16T17:50:18+00:00

  Đáp án:

  = 960 cm².

  Giải thích các bước giải:

  16mm = 1,6cm.

  Theo đề bài, hiệu số phần bằng nhau là:

        5 – 3 = 2 ( phần )

  Đáy lớn của hình thang đó: 

        1,6 : 2 × 5 = 4 ( cm )

  Đáy bé của hình thang đó:

         1,6 : 2 × 3 = 2,4 ( cm )

  Chiều cao của hinh thang đó:

         240 × 2 : 1,6 = 300 ( cm )

  Vậy diện tích hình thang vuông lúc đầu:

         ( 4 + 2,4 ) × 300 : 2 = 960 ( cm² )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )