Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 49cm . Đường chéo thứ nhất bằng 3/4 đường chéo thứ hai tính diện tích hình thoi

Question

Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 49cm . Đường chéo thứ nhất bằng 3/4 đường chéo thứ hai tính diện tích hình thoi

in progress 0
Alice 13 phút 2021-10-16T15:01:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T15:02:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tổng số phần bằng nhau là :

      3 + 4 = 7 ( phần )

  Đường chéo thứ nhất là : 

     49 : 7 x 3 = 21 ( cm )

  Đường chéo thứ hai là :

     49 – 21 = 28 ( cm )

  Diện tích hình thoi là :

     21 x 28 : 2 = 294 ( cm² )

       Đáp số : 294 cm².

  0
  2021-10-16T15:03:01+00:00

  Ta có sơ đồ :

  Đường chéo lớn: |—|—|—|—|

  Đường chéo bé : |—|—|—|

  Từ sơ đồ ta thấy đường chéo lớn là 4 phần,đường chéo bé là 3 phần.Tổng số phần bằng nhau là:

               4 + 3 = 7 (phần)

  Đường chéo lớn là :

               49 ÷ 7 × 4 = 28 (m)

  Đường chéo bé là :

               49 – 28 = 21 (m)

  Diện tích hình thoi là :

              (28 × 21) ÷ 2 = 294 (m²)

                               ĐS : 294 m²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )