Một hình thoi có đường chéo lớn hơn chéo bé là 92 cm tính diện tích biết chéo nhỏ bằng 32/55 chéo lớn . Tìm giúp mình nhé cảm ơn

Question

Một hình thoi có đường chéo lớn hơn chéo bé là 92 cm tính diện tích biết chéo nhỏ bằng 32/55 chéo lớn . Tìm giúp mình nhé cảm ơn

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-02T23:39:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T23:40:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta coi đường chéo lớn là 55 phần bằng nhau, đường chéo bé là 32 phần như thế, hiệu là 92cm.

  Độ dài đường chéo lớn là : 

  92: (5532) x 55= 220(cm)

  Độ dài đường chéo bé là : 

  22092 = 128(cm) 

  Đ/S : Đường chéo lớn : 220cm

  Đường chéo bé : 128cm 

   

  0
  2021-09-02T23:41:17+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   Ta coi đường chéo lớn là `55` phần bằng nhau, đường chéo bé là `32` phần như thế, hiệu là `92`cm.

  Độ dài đường chéo lớn là : 

  `92`: (`55`-`32`) x `55`= `220“(cm)`

  Độ dài đường chéo bé là : 

  `220`-`92` = `128“(cm)` 

  Đ/S : Đường chéo lớn : `220cm`

  Đường chéo bé : `128cm` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )