Một hình thoi có đường chéo thứ nhất bằng độ dài cạnh hình vuông có diện tích 81cm2, đường chéo thứ hai có độ dài bằng 2/3 độ dài đường chéo thứ nhất.

Question

Một hình thoi có đường chéo thứ nhất bằng độ dài cạnh hình vuông có diện tích 81cm2, đường chéo thứ hai có độ dài bằng 2/3 độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi với đơn vị mi-li-mét vuông.
11.Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 5/3 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng thêm 20m và giảm chiều dài đi 20 m thì mảnh vườn đó trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn với đơn vị đo là héc – ta.
P/S:làm tự luận nhé

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-12T13:12:58+00:00 2 Answers 53 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T13:14:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 1)có 81=9 ×9

  vậy độ dài cạnh hình vuông có diện tích 81cm ² là 9cm

  ⇒đường chéo thứ nhất của hình thoi =9cm

  đường chéo thứ hai có độ dài bằng 2/3 độ dài đường chéo thứ nhất

  ⇒độ dài đường chéo thứ hai là: 2/3 ×9=6cm

  vậy diện tích hình thoi là: 1/2 ×9 ×6=27cm ²

  2)goj chiều rộng của hcn là: a(m)

  ⇒chiều dài của hcn đó là 5/3a(m)

  Nếu tăng chiều rộng thêm 20m thì ta được chiều rộng mới: a+20(m)

  Nếu giảm chiều dài đi 20 m thì ta được chiều dài mới:5/3a-20(m)

  Theo bài ra ta có: ( a+20)=(5/3a-20)

  ⇒2/3a=40 ⇒a=40 ×3/2=60(m) ⇒chiều dài của hcn đó là 5/3 ×60=100(m)

  vậy diện tích của hcn đó là; 60 ×100=6000(m ²)=60hecta

  0
  2021-09-12T13:14:38+00:00

  Đáp án: 60 héc ta đúng đó bạn nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )